מדיניות הפרטיות של האתר Minty

 

א. כללי

 1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר "Minty", הכוללת את האתר- www.minty.co.il וכל אתר אינטרנט ו/או עמוד מדיה חברתית ו/או אפליקציה קשורים (להלן: "האתר"). הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים להלן, המפרטים את מדיניות הפרטיות של האתר, בתשומת לב טרם שימושך באתר. במידה וברצונך לשאול כל שאלה בנוגע למדינות זו, אנא צור עימנו קשר, לפני שימושך באתר, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@minty.co.il.
 2. בעל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר ואת זכות הבחירה שלהם. מאחר וכניסה ושימוש באתר כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות המשתמשים, מדיניות הפרטיות הזו נועדה ליידע את המשתמשים איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 3. מדיניות פרטיות זו חלה על כל המשתמשים באתר, בין שהגישה אליה היא דרך רשת האינטרנט, מכשיר נייד, דרך רשת תקשורת סלולרית ו/או או רשת תקשורת ו/או מכשיר אחר ובכל מתחם בו הוא מופעל. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות הזו. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות הפרטיות הזו, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש באתר בכל דרך.
 4. בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. מדיניות הפרטיות המעודכנת על כל תנאיה תחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות בכל עת לפני שימושך באתר.

ב. המידע הנאסף על ידי בעל האתר

 1. האתר אוסף סוגים מסוימים של מידע המועלה לאתר או מועבר לאתר על ידי המשתמשים במהלך התקשורת בין המשתמשים לבין האתר. בין היתר, כולל מידע זה מידע ממנו ניתן לזהות פרטים אישיים של משתמש (להלן: "מידע מזהה") ומידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולש להלן: "מידע לא מזהה").
 2. שימוש באתר כולל העברת מידע מסוים בין מחשבו ו/או מכשירו של הגולש ובין השרת של האתר, כגון כתובת P של מחשב הגולש, וזהות הדפדפן שהוא משתמש בו. מידע זה מוגדר על ידינו כמידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולש, למרות שייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב בו הגולש משתמש.
 3. על מנת לעשות שימושים מסוימים באתר, לרבות על מנת להירשם אליה, ייתכן ותתבקש למסור מידע מזהה, כגון פרטים אישיים, כמו שם, כתובת, דואר אלקטרוני, שם משתמש או סיסמא. במידה והאתר יציע רכישת מוצרים ו/או שירותים, תתבקש למסור מידע פיננסי, כגון מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים בקשר אליו.
 4. פרט לאמור לעיל, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים ומוצע להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה. במידה ואינך מעוניין למסור כל מידע מזהה, המנע משימוש בשירותים המצריכים מסירתו.
 5. מעת לעת, ייתכן שהאתר יבקש ממך מידע אישי מסוים, זאת על מנת לאפשר לנו להעביר הצעות מתאימות למשתמשי האתר באמצעות דואר אלקטרוני ולשפר את חוויית השימוש באתר. מידע זה ישמש את בעל האתר בלבד ולא יועבר לצדדים שלישיים.
 6. אם בעל האתר יוסיף אפשרות להעלות לאתר תוכן על ידי המשתמש, כגון התבטאות בפורום, דע כי מידע מזהה מסוים, כמו שמך ו/או כתובת הדוא"ל שלך יתפרסמו באתר. מידע זה, כמו גם מידע מזהה אחר אותו תבחר לפרסם באתר יהיה זמין ונגיש למשתמשים אחרים אשר יכולים לבחור לאסוף ולאגור מידע זה ולהתקשר עמך באמצעותו. נא שקול שימוש בכינוי ולא בשמך המלא.
 7. האתר משתמש ב"עוגיות" – "cookies", שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך כאשר הנך נכנס לאתר, ו/או כלים דומים, זאת על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידנו ואת מהירות הגלישה באתר. דע כי בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש הנך יכול להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה-"cookies" או הכלים הנוספים, או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות באתר לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת נוספת או עתידית האוספת מידע ועושה פעולה דומה לפעולת ה- "cookies".
 8. השרת של האתר מתעד באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח אליו כאשר הנך מבקר באתר, כגון פרטים על דפי האינטרנט בו ביקרת, שירותים שנתבקשו, סוג הדפדפן, P, ועוד.

ג. אחסון המידע והשימוש שנעשה בו

 1. בעל האתר נוקט אמצעים לשמירת חשאיות המידע המאוחסן אצלו, על פרטיותם של המשתמשים ועל בטיחות העסקות המתבצעות דרך האתר. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים. ככל שבעל האתר יגלה אודות תקלה באבטחת המידע שלך או חשיפת מידע כאמור, בעל האתר ייעשה את מיטב המאמצים להודיע למשתמש על כך בהקדם האפשרי וזאת באמצעות הפרטים שסיפק בעת הרישום לאתר ו/או באמצעות פרסום הודעה על כך בעמוד הראשי של האתר.
 2. המידע הנמסר לבעל האתר מאוחסן בשרתים של בעל האתר ו/או בשרתים של מי שנותן לבעל האתר שירותי אחסון, אשר יכול ויימצא בארץ או בחו"ל. בעל האתר מחייב את ספקי שירותי האחסון לספק אבטחה נאותה בהתאם למקובלת בתעשייה למידע המאוחסן אצלם, אולם אינו אחראי לכל כשל באבטחה מצדם.
 3. פרט למידע הנמסר לצורך רישום באתר ו/או לצורך רכישת מוצר או שירות, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
 4. בביצוע רישום לאתר ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעל האתר רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם בעל האתר ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעל האתר למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך לדוא"ל info@minty.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 5. ככל שהאתר יציע שירותים ו/או מוצרים בתשלום, האתר יעשה שימוש במערכת סליקת כרטיסי אשראי ו/או בשירותי גביית תשלומים חיצוניים, כך שפרטי כרטיס האשראי או מידע אחר הקשור לתשלומים המוקלדים אל תוך המערכת מועברים למפעיל האתר. בעל האתר אינו אחראי לשמירת המידע בידי החברות המספקות שירותי סליקה וגבייה. לכן, מוצע למשתמשים לבחון את מדיניות הפרטיות של גופים אלה.
 6. בעל האתר רשאי למסור חלק מהפרטים הנמסרים לו על-ידך, כגון כתובת דואר אלקטרוני, מידע גיאוגרפי ומידע אודות סוגי המוצרים ו/או השירותים שבהם אתה מתעניין לשותפיו העסקיים ו/או לצדדים שלישיים על מנת לאפשר להם להציע לך שירותים ו/או מוצרים מתאימים.
 7. למעט לצורך ביצוע עסקה וטיפול בסליקת כרטיס אשראי או ביצוע תשלום באמצעות שירות תשלום אחר, ולצורך העברת מידע לשותפים העסקיים של בעל האתר ו/או לצדדים שלישיים כאמור לעיל, בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו ו/או במסגרת סכסוך או הליכים משפטיים בין הצדדים.
 8. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו הינה באחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לבעל האתר.
 9. המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים באתר לרבות לנותני השירותים המפרסמים שירותים שונים באתר ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם ו/או עסק, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו.

ד. האפשרויות העומדות בפני המשתמש

 1. לרשותך הברירה וזכות הבחירה בקשר לפרסום ומסירת המידע האישי שלך, איסופו והשימוש בו. חלק מברירות אלה צוינו לעיל, וחלקן יצוינו להלן. במידה ואינך מעוניין כי מידע עליך, מכל סוג שהוא, ייאסף וייאגר באתר, הנך מתבקש להפסיק ולהשתמש באתר.
 2. באפשרותך לבקש בכל עת מבעל האתר להסיר או לשנות מידע שניתן על ידך לאתר באמצעות שליחת בקשה לכך לכתובת הדוא"ל info@minty.co.il.
 3. במידה ואינך מעוניין למסור כל פרט מזהה, הנך מתבקש שלא למסור מידע שכזה. לעניין מידע גיאוגרפי, עליך לשנות את ההגדרות בפלטפורמה שבאמצעותה הנך עושה שימוש באתר כדי למנוע שידור המידע. במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות האתר.
 4. במידה והנך מודאג באשר לשימוש שעושה האתר ב- "cookies" או בטכנולוגיות דומות, דע כי באפשרותך לחסום או להגביל אפשרות זו, בהתאם לסוג הדפדפן שברשותך ובאמצעותו. במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות האתר. למידע אודות אפשרויות אלה, קרא בהוראות הדפדפן.
 5. במידה ואינך מעוניין להמשיך ולקבל דברי דואר פרסומיים, באפשרותך להיגרע מרשימת התפוצה שמשמשת למשלוח הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדל משליחת חומר פרסומי בדואר ו/או בדוא"ל, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך בדואר ו/או דוא"ל ו/או טלפון ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

ה. שונות

 1. מדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל התנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף האתר, יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור במדיניות פרטיות זו.
 2. כל דבר האמור במדיניות פרטיות זו בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
 3. הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.
 4. היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.
 5. הדין החל על מדיניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם של הצדדים אשר יהיה. באישור חוזה זה מעיד המשתמש כי הוא מסכים להחלת הדין האמור ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.