תנאי שימוש באתר Minty

 א. כללי

 1. מסמך זה משמש כתקנון ומפרט את תנאי השימוש באתר האינטרנט www.minty.co.il וכל אתר אינטרנט ו/או עמוד מדיה חברתית ו/או אפליקציה אחרת הקשורים לו ("האתר").
 2. האתר מציע שירותי בניית אתרים ועיצובם, שירותי אחסון ותמיכה ושירותים אחרים ונוספים כפי שיוחלט עליהם מעת לעת.
 3. האתר מופעל ע"י חברת מינטי פתרונות אינטרנט בע"מ (להלן: "בעל האתר").
 4. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לבעל האתר במייל info@minty.co.il, או בטלפון מס' 053-3063131, או בדואר לכתובת: ת.ד 317, ראשון לציון, 7510202.
 5. תנאי השימוש מהווים חוזה בין בעל האתר לבינך, המשתמש. בכניסה לאתר או עשיית כל שימוש אחר בו, הנך מביע הסכמה לתנאי שימוש אלה.
 6. שימוש באתר כרוך במסירת מידע על-ידך לאתר. פרטים אודות המידע שאנו אוספים והשימושים שאנו עושים במידע זה מופיעים במדיניות הפרטיות.
 7. בעל האתר רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי או עדכון ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. לכן, מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.

ב. זכות שימוש באתר

 1. השימוש באתר הינו על-פי תנאי שימוש אלה. העושה שימוש באתר ייקרא להלן "משתמש".
 2. בעל האתר רשאי להציע שירותים בתנאים שונים כפי שיתפרסמו באתר מעת לעת.
 3. בעל האתר רשאי לקבוע מעת לעת כי הגישה ו/או השימוש בחלקים מהאתר יהיה על פי הרשמה ויצירת חשבון משתמש לאתר.
 4. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או שם משתמש ו/או סיסמה (כל אלה, להלן: "חשבון") להיות נכון ומדויק.
 5. זכויות השימוש באתר ובחשבון הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה. אין לשתף בהם כל צד ג'. כל פעילות בחשבון הינה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, יש להודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר. הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
 6. בעל האתר רשאי לבטל או להגביל כל זכות שימוש, חשבון, שם משתמש או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.

ג. הזמנת שירותים

 1. הזמנת שירותים מבעל האתר תעשה על פי מילוי וחתימה על טופס הסכם שירותים ותשלום התמורה הקבועה בו. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות שירותי תשלום חיצוניים אחרים, או בדרך אחרת המפורטת באתר או בכל דרך אחרת כפי שיוסכם בין הצדדים.
 2. התשלומים נגבים עבור בעל האתר על-ידי ספקים חיצוניים וביצועם מחייב מסירת פרטים אישיים רגישים, כגון מספר כרטיס אשראי ופרטים אחרים. הפרטים האישיים נמסרים לספקים החיצוניים ואינם מועברים לבעל האתר. לכן עליך, המשתמש, לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק החיצוני. בעל האתר אינו אחראי לכל מידע שנמסר לספק החיצוני.
 3. המשתמש מתחייב להשתמש רק בכרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר השייכים לו ו/או שקיבל ייפוי כוח להשתמש בו.  הרשאה לחיוב כרטיס אשראי או אמצעי תשלום שנמסרה על ידי המשתמש לשם רכישת כל שירות באתר תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס או אמצעי שיישא מספר ו/או שם אחר, שיונפק כחלופה לכרטיס או לאמצעי שמספרו  נמסר ע"י המזמין.
 4. בכל מקרה, הספקת השירות מותנית בפירעון מלא של התשלום עבור השירות הנבחר.
 5. המחירים באתר אינם כוללים מע"מ. בעל האתר רשאי לשנות את תעריפי דמי השירותים מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.
 6. המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל תוכנה ל ו/או יישום אחר העשוי להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או לעשות שימוש ב"זוחלים", "רובוטים" וכיו"ב. עם זאת, למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את האתר כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.

ד. קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות בבחירה ובסידור של החומרים, בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר ובכל חומרים נלווים שייכים לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
 2. אין להעתיק, להקליט, לאחסן בכל אמצעי אחסון, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להשכיר, ליצור יצירה נגזרת או בכל דרך אחרת להפיץ את כל החומרים ו/או התכנים ו/או כל דבר האחר הנכלל באתר או של בעל האתר ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של בעל האתר.

ה. תלונות

 1. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל  תוכן שמתפרסם באתר זה ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני info@minty.co.il תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע  לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
 2. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר לפי המתחייב על פי דין.

ו. קישורים

 1. הקישורים באתר זה הינם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר או למערכת שאליו התכוון ואינו נותן או נוטל כל התחייבות ו/או אחריות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל אתר או מערכת אליהם בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בהם.

ז. פרטיות ומידע רגיש

 1. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע האישי המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט או כל רשת תקשורת לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.
 2. פרט למידע הנמסר לצורך רישום באתר , אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
 3. במילוי פרטים באתר לצורך יצירת קשר ו/או בביצוע רישום לאתר ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות מהאתר הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעל האתר רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם בעל האתר ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעל האתר למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך לכתובת דוא"ל info@minty.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 4. מידע נוסף על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות.

ח. שיפוי

 1. המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

ט. טיפול בתקלות

 1. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה יישמר ו/או בגין אבדן יכולת של המשתמש להשתתף בחידה ו/או מבצע כלשהו.
 2. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

י. שונות

 1. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.
 2. כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
 3. ככל שתתקיים אי התאמה ו/או סתירה בין הסכם השירותים לבין מסמך זה, האמור בתנאי הסכם השירותים יגבר.
 4. בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקו לכל גורם אחר, להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או להשהות את פעילותו ו/או לסגור אותו כלל. לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בקשר לאמור לעיל.
 5. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 6. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.